11.11 Birinci Dünya Savaşının Sona Ermesinin 100. Yılı

2 min


11 Kasım 2018, yani bugün, 1. Dünya Savaşının sona ermesinin 100 yılı. Avrupa’da ve dünyanın çeşitli yerlerinde hüzünlü törenlerle, sergilerle anılıyor.

I. Dünya Savaşı sonrasında; Avrupa haritası yeniden çizilirken, Polonya, Çekoslavakya, Yugoslavya, Macaristan ve Türkiye gibi yeni devletler kuruldu.

17 Milyon kişinin öldüğü 1. Dünya Savaşına Katılan Ülkeler:

İttifak Devletleri;

Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Bulgaristan

İtilaf Devletleri;

Fransa, Birleşik Krallık, Rusya, İtalya, ABD, Romanya, Japonya, Sırbistan, Belçika, Yunanistan, Portekiz. Karadağ.

Amerika başlangıçta, tarafsızım diyor ama İtilaf Devletleri’ne de silah satıyordu. Bu yüzden Almanya, ABD’nin ticaret gemilerini batırmaya başladı ve ABD İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa katıldı. Böylece I. Dünya Savaşı, İtilaf Devletleri’nin üstünlüğü ile sona erdi.

I. Dünya Savaşı sonrasında; Avrupa haritası yeniden çizilirken, Polonya, Çekoslavakya, Yugoslavya, Macaristan ve Türkiye gibi yeni devletler kuruldu. Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya, Avusturya Macaristan imparatorluğu gibi imparatorluklar yıkıldı. Devletlerin yönetim şekillerinde köklü değişiklikler oldu (Rusya, Türkiye, Almanya). Dünya barışını sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu, fakat II. Dünya Savaşının çıkmasını önleyemedi. O savaşta da 60-65 milyon insan öldü.

Savaşlar sırasında müthiş teknolojik gelişmeler kaydedildi. Askerlerin kumaş bere giyerek başladığı savaşlar, miğferler, tanklar ve gelişmiş silah sanayii ile sonlandı. Aslında bu günlere gelişin taşları da adım adım döşendi.

İnsanlık, petrol ve silah ticareti ile dünyayı sömüren, acımasızca savaştan, kandan beslenen; özellikle Orta Doğu’yu, İslam dünyasını türbülanstan türbülansa sürükleyen emperyallerden artık bıktı!

İnsanlığın yararına olacak pek çok teknoloji, çare, bulunduğu halde yayılmasını engelleyenlerden ve devletlerdeki işbirlikçilerinden yaka silkti!


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir